fredag 28. januar 2011

Tallgåte

Hver bokstav står for ett av tallene mellom 0 og 9.
Hvilken bokatsav står for hvilket tall?

S + E = U
IO + Å = NLL
ELS + UF = EÅL
MÅ - Å = ML
OE + IL = NNE

Lykke til.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar