lørdag 22. januar 2011

Tanker fra et frimitutt.

Barna i skolegården leker kongen på haugen. Alle lærere kjenner leken godt der vi står under snøhaugene og vurderer om leken er OK eller ikke. De har jo godt av å boltre seg nå som fotballbanen er nedsnødd, og kanskje de som står triumferende på toppen fortjener den æren. De er kanskje ikke de skarpeste i regning og norsk rettskrivning, og kan saktens behøver en seier eller to i løpet av en traurig teorispekket skoledag. Dessuten roer de så godt ned når de kommer rødkinnede og andpustne inn til timen.

Det slår meg at dette minner om noe - norsk asylpolitikk og arbeidsinnvandring.

Vi husker Kants kategoriske imperativ som baserer seg på muligheten for universelle moralske lover med basis i den enkeltes fornuft. Riktignok har ideen alltid vært beheftet med en forestilling om at den europeiske rasen var nærmere dette enn andre folk, og at en kosmopolitisk enhet på tvers av alle kulturer og etniske skillelinjer betød en foredling av folkeslagene i retning det europeiske opplysningsidealet.

Begrunnelsen var ulike, fra Kant som så opphavet til den europeiske kulturs fortrinn i natur og det tempererte klima som var spesielt gunstig i Europa, via Schlegel som betonte betydningen av det indo-europeiske språkets iboende visdom, til mer biologiske og mindre hyggelige forklaringsmodeller av rasehygienisk art

Forestillingen om vestlig levesett som høyerestående og dermed verd å eksportere som en del av den materielle og politiske utviklingsprosessen, lever derimot i beste velgående den dag i dag, sammen med oppfattningen om at livet på kloden vår er en global kongen-på-haugen-lek.  Vi står på toppen og ser det som vår selvsagte rett å kaste alle som forsøker å ta seg opp til oss, ned dit de kom fra.

Riktignok har vi i humanitetens navn innført en ordning som gjør at de som trenger beskyttelse fra slemmingene der nede får lov til å komme opp og stå mellom oss - etter grundig og skepsisfylte undersøkelser. Ellers tar vi naturligvis med glede imot de som er som oss, de som viser europeisk sinnelag og kan bidra med sine muskler i vår felles kamp for å holde oss på toppen.Skolen skal utvikle elevene til kosmopolitisk bevissthet - en opplevelse av alle menneskers likeverd og interkulturelle slektskap.
Dette er ikke lett å oppnå når alt annen utenfor skoleporten roper imot elevene om beskyttelse av europeiske særrettigheter, lovprisning av det europeiske sinnelag som mer utviklet enn andres og beskyttelse av det vi urettmessig har karret til oss gjennom århundrene


Er det andre som gleder seg til våren?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar