mandag 17. januar 2011

En skole som motiverer?

"Betydningen av å være motivert for lesing i forhold til å bli gode lesere, ser vi tydelig fra PISA-tallene. Det er de leserne som er mest motivert, som presterer best."

Dette er hentet fra en spennende kronikk av Thomas Dahl i Adresseavisa: http://www.adressa.no/meninger/article1576582.ece

Vi skiller gjerne mellom ytre eller indre motivasjon. Ytre motivering er gjerne forhåpninger om gode karakterer, bedre jobbmuligheter, inntak på den beste videregående skole, men også omgivelsenes forventninger og press. Dette kan til en viss grad virke faglig utviklende - dog kortsiktig.

Indre motivasjon er dermot en mye sterkere kraft. Den oppstår blant annet når elevene opplever stoffet som  personlig betdningsfullt - at det gir mening og at det leste føyer seg inn i elevens ønske om, som individ å strekke seg mot verden - å forene den personlige ambisjonen med den sosiale fordring - et danningsperspektiv.

Etter å ha studert leseprøvene gitt til de nasjonale prøvene de senere årene, er det et motsatt inntrykk som gis. Elevene forventes å skumme gjennom tekster med 5-6 ulike tema, uten noen innbyrdes sammenheng, hvorav en gjerne er en togtabell, for så å besvare spørsmål til tekstene etter flervalgsmetoden. Elevens behov for å forbinde innholdet med noe av betydning for en selv,eller at oppgavene relaterer seg til en overordnet problemstilling en kan forbinde seg med, er totalt ignorert, og det hele blir mekaniske gjengivelser hvor stressmestring er det man egentlig måler. Lesing - ja vel, men Lese-lyst blir det iallefall ikke.


God praksis–konferanse om arbeid mot mobbing- kan følges på nettet:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2011/god-praksiskonferanse-om-arbeid-mot-mobb.html?id=630793 18. januar 2011, kl 10-13. Følg med.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar