tirsdag 25. januar 2011

sprikende skolekritikk

På den ene side, som eksempelvis kom frem i forrige lørdagsrevy på NRK, kritiseres skoler som eksperimenterer med nye organisasjonsmåter og arbeidsformer. Ansvar for egen læring, er en tenkning som har spilt fallitt, og foreldre reagerer nå på de utflytende undervisningsformene som overlater ungene til seg selv, med det resultat at de gode blir bedre og de mindre gode faller av lasset. Det ropes på tradisjonelle klasser, tydelig frontalt organisert mot en lærer med autoritet og god klasseledelse.

På den andre siden kritiseres skolen for økt akademisering og høyt målstyringspress som stresser opp læringsprosessen og ignorerer ikke-målbare dannelsesmål, i kampen for å klatre høyere på PISA-rankingen. Denne spalten har bidratt i det koret.

Andre stemmer igjen kritiserer skolen for svake resultater og etterlyser stadig mer fokus på basisferdigheter. Disse stemmene må ikke få enerett på kritikk mot skolens utydelighet og manglende struktur. Det er fullt mulig, og det eneste rette, å kombinere et dannelsesperspektiv i undervisningen med tydelig klasseledelse. Det er ingen motsetning mellom nedtoning av skolens akademisering og tradisjonelle klasser med klare forventninger til elevens arbeid.

Det er et faktum at norsk skole har havnet i det en gjerne kaller komforsonen, hvor læringstrykket er for lite og forventningene utydelige. Det er stabile og trygge relasjoner med gode lærere som er nøkkelen - men ikke bare lærere som har høy akademisk standard, men viktigst - lærere som har verden under huden, i hendene og i hjertet - ikke bare i hodet.

Tydelig klasseledelse gjør den menneskelige utvekslingen tydelig, og det er der dannelse skjer, i møtepunktet mellom lærer, elev og et faginnhold  hvor verden får betydning for den enkelte. La oss skape møtepunkt som er ryddlige, dvelende og forutsigbare - som skaper trygghet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar