mandag 21. februar 2011

Logg inn på hverandre!

Av og til blir mam minnet på viktigheten av å være forsiktig med å la skolen bli dominert av dataskjermer og nettbasert læring.

I dagens Færdrelandsvennen sto det å lese at ungdom som er avhengig av eller har et overforbruk av dataspill, står i fare for å utvikle antisosial adferd. Blant annet hadde 37% av dem vært involvert i kriminell virksomhet. Skremmende tall naturligvis, og årsaken det pekes på i arikkelen er at ansiskt-til-ansikt relasjoner som er så grunnleggende for utvikling av moralske disposisjoner, sosialt ansvar og empati er en mangelvare for mange ungdom i denne gruppen.

Dette fenomenet er en del av et større bilde hvor vi i større og større grad innviteres til å leve en ensom nomadetilværelse. Tid og sted som begrensninger for sosiale nettverk eksisterer ikke lenger.Vi kan arbeide, ta utdannelse, søke informasjon, meddele oss, bli underholdt og være sosialt aktive alene på en fjelltopp, på reise eller fra nattbordet. Fysisk tilstedeværelse vil bli mindre relevant, noe som man skulle tro ville få store konsekvenser for tradisjonelle stedsbundede institusjoner som skole og arbeidsplass.

I flere bransjer foregår det paradoksalt nok allikevel en stedsaktivering. Arenaer der aktørene kan møtes ansikt til ansikt i faglige og sosiale settinger blir vedlikeholdt til tross for de nye digitale mulighetene. Vi ser det i en rekke filmer og tv-serier. Uansett hvor mobile og digitale miljøer som beskrives, er stamkafeen på hjørnet en av de viktigste scenene for relasjonsbyggingen. '

Slike arenaer bidrar til sterkere forpliktelser aktørene imellom enn de flyktig mobile forbindelsene innbyr til, hvor man kan logge seg av og på nettverket etter bekvemmelighetshensyn. Sterke forpliktelser muliggjør ikke bare bedre samarbeidsprosesser, men også mulighet for konflikthåndtering eller andre prosesser der det er motstand, noe de digitale nattverkene egner seg dårlig til. Der er avloggingsmuligheten aldri langt unna hvis stemmningen blir ubehagelig. 

Det er ingen tvil om at skolen har en viktig oppgave her, og tradisjonelt har skolen vært en viktig ansikt-til-anskikt arena for barn og unge, som utvikler dypere forpliktelser til de andre aktørene i gruppen enn de digitale og mobile nettverkene gir grunnlag for.  Det betyr at skolens oppgave parasoksalt nok er å øve barn og unge til å stå i konfliktforhold og gjennomgå prosesser som er motstrøms, i en støttende rituell ramme der avlogging ikke er mulig og hvor begrepet interface ikke bare er en data-metafor.

I skolen logger oss inn på hverandre. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar