onsdag 9. februar 2011

Integrering = fornorsking?

Arbeiderpartiet har lagt frem sin integreringspolitiske handlingsplan, og i den forbindelse rettes bl.a. fokus mot private religiøse skoler, underforstått islamske. Her er hva de sier:

* For å hindre religiøse skoler rettet inn mot spesielle etniske grupper vi utvalget utrede nye krav til integrering ved opprettelsen av nye religiøse skoler. I praksis vil det bety strengere kriterier for å godkjenne for eksempel muslimske skoler, med tanke på å unngå skoler med for stor overvekt av minoritetsungdom. Utvalget ønsker imidlertid ikke å utfordre retten til å opprette religiøse skoler per se, slik den blant annet er nedfelt i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.
Det er komplett uforståelig hvordan de skal kunne hindre en islamsk skole å bli preget av innvandrerbefolkningen, og det peker på en etter min mening problematisk side ved deres såkalte integreringstenkning. Det handler om fornorsking, om at globalisering innebærer at alle blir likere på kloden - underforstått, likere oss europeere.

En av mine helter, Johann Gottfried Herder (1700-tallet) var en av de første som proklamerte alle kulturers og nasjoners unike egenart og likeverd – som ulike måter å uttrykke det genuint menneskelige. Han var overbevist om at det som binder oss sammen på tvers av kulturene er mye mer enn det som skiller oss, og han kjempet derfor iherdig mot kolonialismen som jo var avhengig av forestillingen om den europeiske kulturs særegne stilling i verden. Den tanken lever dessverre videre i beste velgående den dag i dag.

Vi må våge å tro at å anerkjenne alle kulturers likeverd og unike egenart er viktigere enn å eksportere vår måte å leve på. Når norskhet ( å kunne snakke norsk) i tillegg kobles sammen med statsborgerskap kjenner jeg et gufs fra nasjonalismens skyggelandskap. Denne bloggskriver er iherdig motstander av å blande nasjonal tilhørighet til borgerrettslig forhold. Dette er en tanke som aldri har skapt annet en strid og konflikt mellom mennesker - kamp om kulturell dominans. Jeg synes også det er å anbefale at nye landsmenn og deres barn lærer seg norsk, og jeg synes også hijab på småjenter i skolen er ubegripelig tåpelig, men det er av og til viktig å være prinsippiell.

Integrering må ikke begrense seg til å handle om fornorsking, men må stå for åpenhet for variasjon og evne til å føle seg hjemme i og se verdien av ulike kulturelle uttrykk, og likestille disse i borgerrettslige spørsmål.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar