torsdag 10. februar 2011

Homo zappiens i skolen

Dette stod å lese på nettet i dag:
– Ingen har lyst til at skolen skal sperre av Facebook. Men de bør gjøre det til vårt eget beste, for det går ut over undervisningen.
Det sa Helene Bellos (15) da Barn og unges kommunestyre (BUK) i Lørenskog i går diskuterte skole- og oppvekstsjefens forslag til retningslinjer for bruk av digitalt utstyr på skolen.
Her viser elevene god selvinnsikt og er helt på linje med forskning på elevpr4esatsjoner etter at internett ble tilgjengelig i skolen. Begrepet Screenagers er en treffende karakteristikk av moderne ungdom, og deres evne til å håndtere ulike kanaler for informasjon samtidig som tilsynelatende er grenseløs, gjør dem til en digital urbefolkning, en ny art mennesker – homo zappiens.


Nyere forskning stikker hull på forestillingen om ungdoms grenseløse evne til multitask-performence. Tilgang på sosiale media som facebook i forbindelse med skolearbeid reduserte i disse studiene den akademiske ytelsen med inntil 20 %. Men alle generasjoner er preget av dette.


Vi praktiserer en form for kontekstuell polygami. Man kan være fysisk tilstede i en kontekst, la oss si i klasserommet eller på arbeidsplassen, og via mobiltelefon og PC, samtidig veksle mellom to til tre andre kontekster. Dette gir en opplevelse av autonomi samtidig som en kan være tilknyttet flere tette sosiale nettverk, men nettverk som i motsetning til nettverk bundet til fysisk tilstedeværelse er flyktige og avloggbare.


Det er sagt at det som preger vår bevissthet mer enn noe annet er følelsen av at alt til en hver tid kunne vært anderledes og frykten for at vi har valgt feil i enhver situasjon er en mektig drivkraft. Derfor sitter vi alltid med flest mulig dører åpne slik mobilen og Pc-en gir oss mulighet til - på spranget til å logge av når som helst.


Det er ikke rart at denne kulturelle tilstanden av konstant nagende tvil også preger klasserommet, men tilgjengelige facebook- og twitterprofiler  gjør ikke situasjonen lettere for elever og lærere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar