onsdag 16. februar 2011

Bry deg.

En mobbestiuasjon er som oftest er resultat av en komplisert sosialpsykologisk knute. Negative mønstre i barns relasjoner utarter seg til vonde og vanskelige floker som lærere, skoleledelse og foreldre strever med å løse opp i, men som vi ikke må stille oss likegyldige eller unnvikende til.

Jeg mener det er feil å gjøre mobbehåndtering til et juridisk spørsmål. Det fremmer bare en primitiv mekanisk tenkning om et allmennt og svært komplekst sosialt drama som mobbing er en del av, og som dessverre er et symptom på antisosiale tendenser flere forhold i vårt samfunn er preget av.

Det er ingen evidensbaserte effektive virkemiddel vi kan ty til, som om det var en fastnøkkel og en løs skrue vi snakker om. Jussen kan dessverre bare lete etter slike mekaniske kausaliteter for å fastslå skyld eller ikke skyld og kan ikke gi rom for innsikt i hvordan små mennesker er sammen og lærer sammen i store grupper i åpne rom i de mest sårbare faser av deres oppvekst. Ingenting er viktigere å forstå og vanskeligere å påvirke på en god måte enn dette. VG/Infacts mobbeundersøkelse viser at dialog med mobberne er det tiltaket flest har tro på. her er fra dagens VG-nett
- Jeg er helt enig med flertallet i meningsmålingen; Dialog er det viktigste. Lærerne må ikke vende ryggen til dette problemet. De må sette seg ned og prate med mobberne, sier Anna Holm Heide i elevorganisasjonen til VG.

- Det er altfor mange lærere og elever som bare lar mobbingen skje uten at de foretar seg noe. Kampen mot mobbing handler om å ansvarliggjøre alle som ser det, legger hun til.

I mobbeundersøkelsen går det frem at de to mest foretrukne tiltakene i tillegg til dialog med mobberne, er at mobberen bytter skole (16 prosent) og at mobbesaken varsles til politi eller barnevern (13 prosent).

Leder Mimi Bjerkestrand i lærernes fagorganisasjon Utdanningsforbundet, er glad for at de fleste foretrekker dialog.
- Alle involverte i skolen, både skoleledere, lærere, elever og foreldre må oppfatte mobbing som deres ansvar.
- Mange lærere opplever disse samtalene som vanskelige. Men det er en stor bevissthet om at de tar dette ansvaret, mener Bjerkestrand.

Både hun og Holm Heide understreker imidlertid at det ikke nytter med sporadisk inngripen mot mobberne.
- Mobbing må bekjempes og forebygges med et kontinuerlig fokus. Her nytter det ikke med kampanjer og skippertak, sier de to.
Kilde: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/brydeg/artikkel.php?artid=10038433
Elevorganisasjonen og utdanningsforbundet er på linje med folk flest, og jeg mener dette betyr at fokus på å kriminalisere skoleledelse og skoleeier gjennom mobbebøter og lovbruddsretorikk som barneombudet går inn for, ikke er i tråd med den allmenne oppfattelse av mobbeproblematikkens kompleksitet.

Les mer og vis at du bryr deg: http://www.facebook.com/brydeg

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar