torsdag 24. februar 2011

Freedom to learn - Carl Rogers

Dagens lesetips er psykologen, humanisten og filosofens Carl Rogers sin klassiker Freedom to learn fra 1969. Hans utgangspunkt er at selv spedbarn foretrekker opplevelser som aktualiserer eller styrker deres organisme og avviser de som ikke gjør det, og at dette leder til å forstå all læring som en verdsettingsprosess med utgangspunkt i kroppens opplevelser.

Dersom en som oppdrager unnlater å basere læring og etisk verdiutvikling på denne naturlige kroppslige verdsettingsprosessen - "our own organismic valuing process", men vektlegger at verdier og kunnskap kommer utenfra og er kognitivt overførbart som sosiale og kulturelle konvensjoner, vil vi som Rogers sier det: ”…lose contact with the potensial wisdom of our functioning and lose coinfidence in ourself".
På denne måten blir den naturlige kroppslige aktiviteten kilden til en læring er rotfestet i vår natur. Og grunnlaget for denne forestillingen er tillit til at:
"When the human being is inwardly free to choose whatever he deeply values, he tends to value those objects, experiences and goals witch contribute to his own survival, growth and development, and to the survival and development of others."
Hva betyr det for skolen? Et annet sted sier Rogers, fritt oversatt av meg "Som lærer opplevde jeg at min undervisning i beste fall var betydningsløs - i verste fall ødeleggende, fordi den tok utangspunkt i at elevene ikke kunne stole på sine egne opplevelser, men på mine".

Les mer her: http://webspace.ship.edu/cgboer/rogers.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar