torsdag 28. april 2011

Hvorfor er skolen kjedelig?

I NRK den 28.04. ble skoleforskning gjort av NOVA under ledelse av Tomod Øya presentert. Norske elever kjeder seg i ungdomskolen var funnet. I intervjuet som fulgte gikk Øya langt i å innrømme det opplagte, at å lære ofte er smertefullt, krever overvinnelse av motstand - og askese (et kjent begrep for de som har lest bloggen før).

Derfor må skole nødvendigvis av og til oppleves kjedlig. Problemet oppstår fordi det ikke er stor aksept for kjedsommelighet i dag - årsaken; skolen skal være elevsentert og navlenær- kontemporær og poulærkulturell.

Når skolen samtidig blir mer og mer kompetansemålsorientert og testpreget må man ikke være professor for å skjønne at spriket mellom elevenes forventing og skolens krav øker enormt.

Høyres skolepolitiske talskvinne Elisabeth Aspaker svarer selvsikkert på hvorfor skolen oppleves så kjedelig, at lærere må våge mer: alternative opplegg, gå utenom læreboka, gå ut av klasserommet - og lignende reformpedagogiske gullkorn. Samme parti er motor for alt som heter målstyring, mer kunnskapspress og tidlig karakterbruk, tre forhold som setter en effektiv stopper for modige lærere som vil gå ut av A4 folden. At Høyres talskvinne ikke ser disse paradoksene er helt uforståelig.

Se innslaget her: http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/732307/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar