søndag 1. mai 2011

Niels Christie om "Barndommens rike" i Klassekampen 12.4.11
Kloke hoder som ser hva målstryringsskolen gjør med vårt dannelsessyn, er det mange av. Her er Martha Nussbaum belyst av Nils Christie fra Klassekampen tidligere i vår:

Martha Nussbaum sier noe viktig om dette(moderniteten): Vi lever i uvante situasjoner, omgitt av mennesker vi ikke kjenner. Det er nye situasjoner hvor vi trenger gammeldags kunnskap. Vi trenger poetens hjelp, eller romanforfattere og andre kunstnere for å få kunnskap om menneskers merkverdighet. Kulturkunnskap, kunne vi jo kalle det. Eller, for å gripe tilbake til grunnleggende tanker i den gamle skolen; vi trenger en skole som hjelper til med å skape gagns mennesker. Vi trenger en skole med egenskaper som tellerne ikke klarer å fange inn i tabellene. Vi tenger ikke den skole som PISA- og andre forenklede prøver tvinger oss i retning av. Framveksten av bra folk, hensynsfulle mot hverandre, villige til å dele, innvevd i sosiale fellesskap med dempet vekt på egen suksess, slike mennesker er det vi trenger.
Tilføyelser er unødvendig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar