onsdag 4. mai 2011

Skolen er kjedelig del 2

I en internasjonal undersøkelse fra OECD i 2004 havnet norsk skole på bunn når det gjelder arbeidsmiljø i klassen. Norske elever klager på mye bråk og uro i nesten alle klassetimene.

Terje Ogden er en av landets største eksperter på klassemiljø. Han kommenterte denne undersøkelsen i sin tid. I følge ham kjennetegnes norske elever ved at de har liten respekt for autoriteter, og at de er vant til å si sin mening og bli hørt.

- Barn er vant til å bli behandlet på en demokratisk måte i sin familie, at de blir hørt når avgjørelser skal tas. Det tar de med seg inn i klassen. Men 20-30 barn kan ikke diskutere hele tiden, det må være avtale mellom lærer og elever at når timen begynner må det være klare regler, sier Ogden.
.


Ogden mener også det blir mye uro når undervisningen er kjedelig. Han etterlyser derfor undervisning som er nærmere elevenes egen virkelighet.

Ogden har selvfølgelig rett, men problemet er at når skolen kommer "nærmere elevenes egen virkelighet" får de manglende autoritetsrespekt og forhandlingsrelasjoner med på kjøpet.

Resultatet er at dagens medisin mot en kjedelig skole skaper mer uro - og dermed enda dårligere læringsmiljø og en enda kjedeligere skole.

Mer om Ogdens analyse fra 2004 her: http://www.nrk.no/nyheter/innenriks/4330834.html

Vi vil ikke ha den navlenære elevorienterte skole hvor dagform og personlige preferanser får lov til å sette premissene for skolens arbeidsform og innhold. Vi vil heller ikke ha den målstyrte nytteorienterte testskolen hvor standardiserte ytelser etter PISA målestokk setter premissene.
La oss finne en trdje vei.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar