torsdag 14. april 2011

Å sette faget i sentrum - ikke eleven.

Det tredje kvalitetetskriteriet skolen tradisjonelt var bærer av, er askesen. Det vil si forventningen om at elevene var i stand til å overskride seg selv og sine egne personlige preferanser, dagsform og sympatier/antipatier i arbeidet med fagene. Vi kan også kalle det evne til selvforglemmelse - en egenskap som er avgjørende dersom en vil bruke sine krefter inn mot et fellskap eller for en sak større enn seg selv.

Dette er en egenskap skolen i dag ikke lenger kan forvente
av elevene. Dagsform og de aktuelle affekter som kan oppstå her og nå, blir styrende for aktiviteten og utholdenheten. At innholdet og arbeidsformer har prioritet over elevers egne preferanser, er ikke lenger selvsagt. Skolen blir derfor svært elevorientert, og når innholdet faller utenfor de unges interessehorisont, vil de uvilkårlig trekke seg tilbake.


Dersom en arbeider med Sigrid Undsets liv, og en elev erklærer at det ikke interesserer en, er det tillatt og forventet at vedkommende melder seg ut av aktiviteten eller deltar med minst mulig energiforbruk. 


En skole som gjør seg avhengig av elevenes dagsform og personlige preferanser vil aldri kunne bygge bro mellom det lille individuelle livet og det allment tidløse menneskelige. Den vil heller aldri kunne gi elevene en opplevelse av at fagenes innhold i seg selv er bærer av dette allment tidløse menneskelige som skaper dannelse.


Vår oppgave er derfor å finne metoder å gjennoprette skolens kanon, aura og askese slik at undervisningen blir av en slik kvalitet at danning er mulig. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar