onsdag 6. april 2011

God dannelse krever god undervisning

En nyttig kommentar til gårsdagens innlegg krever en presisering.

At skolen skal orientere elevene mot en dannelsshorisont i større grad enn mot måsltyringens krav om standardiserte ytelser, betyr ikke at tøylene skal slakkes og kvaliteten på undervisningen skal senkes. 

God dannelse krever god undervisning. Husk at læreplantradisjonen som har preget skolen gjennom de siste 2000 år, har utviklet akademiske disipliner og satt dem inn i en meningsfull sammenheng innenfor rammen av en overordnet dannelsesforståelse. Det var disiplinert og nøyaktig omgang med fagene som ga mulighet for dannelse. Skolens relasjonsmønster står i fare for å falle inn i en komforsone hvor verken lærere eller elever egentlig forventer noe av hverandre, annet enn å være populære, tidsriktige og behagelige.

Derfor må en ha to tanker i hodet samtidig. Kvalitet på undervisningen men samtidig rom for et mangfold av betydningsdannelse i en slik forstand at verden får betydning av en spesifikk individuell karakter i arbeid med de ulike fagene

Den tyske sosiologen Thomas Ziehe har drøftet hva skolen tradisjonelt skulle opparbeide i sin undervsning for å holde høy kvalitet, men som vår tid gjør svært vanskelig. Det dreier seg om de tre stikkordene: Kanon, Aura og Askese. I de neste innleggene vil hvert av av disse bli belyst nærmere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar