mandag 3. juni 2013

SVs drømmeskole

Nylig besøkte Kristin Halvorsen og Audun Lysbakken Fusa for å beundre en satsing på skole i tråd med SVs drømmeskole. Besøket ble slått stort opp på dagbladet.no 

http://www.dagbladet.no/2013/05/30/nyheter/politikk/sv/innenriks/regjeringen/27432830/

Her er det både valgfag, skolemat og ikke minst, en mulighet for en praktisk tilnærming til læring på ungdomstrinnet. Ingenting av dette skal kritiseres. Det er derimot en detalj i hvordan Fusa-skolene presenteres som ikke gjelder Fusa spesielt, men som preger norsk skole i urovekkende grad. 
Jeg siterer: "I Fusa samarbeider barnehage og skole, sånn at spente førsteklassinger er klare for å sitte stille og lære allerede fra første skoledag" (min utheving).

På toppen av grunnskole-kaka knaker det i alle kanter av mangel på variasjon, bevegelse og elev-medvirkning, mens det stilles få kritiske spørsmål om hvordan man i bunnen (med de yngste) stadig øker akademiseringen og forventer en naturstridig tilnærming til læring.

Det er en åpenbar selvmotsigelse å putte "sitte stille" og "lære" i samme setning når man har med barn å gjøre. Bevegelse, variasjon og en helhetlig tilnærming til læring må følge hele skoleløpet - ikke introduseres som reparering for havarert lærelyst i ungdomstrinnet.

Et kritisk blikk på hva som skjer i førsteklasse er på sin plass! Før småskolen er omme har allerede kravet om produktivitet i læringsprosessene påført mange barn nederlag på nederlag.

1 kommentar: