torsdag 1. september 2011

Nok et hjertesukk.

I dag ga jeg elevene i 10.klasse i oppgave å lese de ulike partiprogrammene og telle antall ganger følgende ord ble nevnt: næring - familie - skole - eldre - miljø - politi - kultur.

Etter å ha fått opp alle resultatene og tegnet partienes profil i fargerike grafer på tavla, så vi at ett stikkord ga et tydlig utslag i alle partier - Skole - naturligvis.

Vi som jobber der, enten som lærer eller elev, bør være ydmyk i forhold til at vår arbeidsplass er i alles søkelys i disse valglkamptider. 

Dessverre er interessen preget av følgende tendens:

Alle vil være lærere, men de fleste verken klarer seg med så lav lønn, orker tanken på å være sammen med mange barn over lang tid med ulike behov eller greier å forholde seg til jungelen av reguleringer, dokumentasjonskrav og rapporteringsrutiner som skolen drukner i. Derfor velger de fleste å være avstandslærere. Verst er de som er lærere fra bystyresalen.

Endel politikere er desverre mer interessert i å snakke om disiplinhåndtering i klasserommet enn penger til flere lærere eller etterutdanning og lønnsløft for de som allerede er der.

Sukk!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar