tirsdag 30. august 2011

skolen og lokalvalget (et hjertesukk)

Lokalvalgkamp handler gjerne om skole. Riktignok er det begrenset hva kommune og fylke kan påvirke. Derfor er det mange valgkampsaker som faller ut. Inntakskrav til lærerutdanning, privatisering, et sentralt lønnsløft, norm for lærertetthet og bruk av nasjonale prøver er ikke for lokalpolitikere å beslutte.

Lokale saker knyttet til nedleggelse og bygging av skoler er derimot alltid en vinner i kampen om den lokale oppmerksomheten. Det samme kan sies om tomme svømmehaller, murpuss som faller av, farlige skoleveier, dårlig busstilbud og så videre.... Dyre ting alt sammen.

Dessverre ser lokalpolitikere ut til å lete etter andre, billigere og mer populistiske grep for å bedre skolens kvalitet. Lovstridige forsøk med karakterer på barnetrinnet er ett, ett politisk vedtatt ordensreglement gjeldene for hele kommunen er et annet. I Larvik besluttet politikerene for noen år siden et standardisert belønningssystem etter adferdsterapeutisk mal, som skulle gjelde i alle kummunenes klasserom for å bedre disiplinen.

La oss slå det fast:

De partiene som ikke respekterer læreren og den enkelte skoleleders autonomi og som tror god læring og trygge relasjoner i skolen kan besluttes i bystyret, bør ikke få en eneste lærerstemme ved valget!

Kan også skolens foreldre og besteforeldre tenke på samme måten, har vi dekket mesteparten av befolkningen.

Å undervise er en kunstart, og på samme måte som kommunen holder seg unna symfoniorkesterets programplanlegging, bør skolen og dens lærere stilles fritt i alle pedagogiske spørsmål. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar