fredag 26. august 2011

Najonale prøver i medias tvetydige søkelys.

De siste dagers debatt rundt Magnus Marsdals bok "Kunnskapsbløffen" har vært interessant å følge. Det er neppe noen overraskelse at denne bloggen hilser en debatt rundt nasjonale prøver velkommen.

Det er stort politisk flertall for å beholde prøvene, men en probleamtisering av skolenes fokus på dem er nødvendig. Det dreier seg om tandenser til prøvedrill med bakgrunn i det meningsløse konkuranse-fokuset som gjør skolen til en heseblesende jakt på høyest rangering. De langsomme læringsprosessene taper.

Jeg er glad for at media gir plass for denne debatten. Men, paradokset er at det også er media som skaper dette recet gjennom sitt fokus på rangeringer av best og dårligst i oppslag etter oppslag hvert år. Prøvene som supplert av andre veiledningsformer, kunne bidra til bedre skoler, blir av media presentert som like definitive mål på kvalitet som en børsnotering.

Lærere vet at skolens kvalitet baserer seg på mye mye mer. Hvilke skoler som om 20 år viser seg å ha gitt den undervisningen som i størst grad skapte gangs mennesker - blir ingen god meidasak. 

Lange perspektiv er et gjesp i tabloidverdenen.

Sigve Indregards kronikk, "Den alt for smale sti" i Dagbladet denne uken gir ellers en klok og balansert fremstilling av problemene de nasjonale prøvene innebærer i sin nåværende form. Les den her:  http://www.dagbladet.no/2011/08/25/kultur/debatt/kronikk/skole/tester/17814877/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar