tirsdag 23. august 2011

Skolestart!

Som all skolevirksomhet, har også denne bloggen tatt en velfortjent ferie etter avsluttet master-skriving. Nå er jeg tilbake (i alle fall delvis) i aktiv tjeneste, som faglærer for 10.klasse ved Steinerskolen i Kristiansand. Unge reflekterte mennesker med en gryende interesse for det som ligger utover nesetippen er et privilegium å få arbeide med.


Også denne alternative skolen er preget av læreplan-reformer. I disse dager skal årsplaner skrives i hvert fag, med henblikk på de definerte kompetansemålene i steinerskolens nye læreplan - laget etter malen til kunnskapsløftet. Da reiser paradoksene seg i en skole som tradisjonelt har vektlagt dannelsesaspektet ved undervisningen sterkt. 


Året i 10.klasse begynner med en 3 ukers periode med embryologi. Kompetansemålene i dette emnet  tilsier at det hadde vært gjort på en halvtime, men denne skolen velger altså å bruke rundt regnet 20 undervisningstimer på emnet. I et kompetanse-lys skulle en tro skolen utdannet jordmødre. Men her snakker vi om gjennomsnittlig skoleleie 15-16 åringer. 


Dannelsestenkningen tar som kjent utgangspunkt i at læring av fagstoffet som sådan kun er transformative element som skal kunne initiere utviklingen av individuelle og sosiale egenskaper i barna. Da kan ikke tidsbruk  ses i lys av emnets kompetansemålsvolum. Heller ikke er måling av oppnådd kompetanseoppnåelsesgrad ved avsluttet periode interessant. Hva historien om sædcellen og eggcellen som forenes og fester seg for å begynne å vokse, kan skape av forståelse om det å bli til som menneske - det er det ikke mulig å teste gjennom en tradisjonell prøve. 


Diskusjoner omkring slike dilemma som en kometansemålsplan setter læreren i, er det viktig å ta. Jeg håper på innspill fra lærere som har refleksjoner omkring dette.


Ps. Steinerskolen i Kristiansand har fått ny fin hjemmeside: http://www.kristiansand.steinerskolen.no/    

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar