lørdag 10. september 2011

Så skal det velges.

For skolefolk som nå har sett de siste paneldebattene er valgets time kommet. Alle partier er som ventet interessert i skole, men vær forsiktig med å gi din stemme til partier som:

A; vil gi politisk vedtatte garantier om oppnådd kunnskaps- eller ferdighetsnivå på gitte tidspunkt i kommenens skoler. Ja er der faktisk noen som tror at de kan forvalte kunnskapstilegnelse i skolene med det samme krav om standardisert ytelse som kommunal renovasjon. 

B; vil løse mobbeproblemer, disiplinutfordringer og mangel på folkesikk med vedtak fra bystyresalen.

C; vil lage verdens beste skole.

D; vil prøve ut uformelle tallkarakterer i barneskolen.

E; fortsatt tror at nasjonalt standardiserte prøver kan si noe som helst til den enkelte elev om dens egen individuelle vei til mestring og kunnskap.


Gi din stemme til de som vil gi læreren frihet, tid og trygghet til å lete etter rommet mellom en selv, elevene og fagstoffet hvor mennesker gror og kunnskap blir levende og får betydning for den enkelte

- om du finner noen der du bor

Godt valg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar