onsdag 1. mai 2013

Eventyr og kjønn


Det hender at de gamle eventyrene blir kritisert for å nøre opp under stereotype syn på hva jenter og gutter kan. Prinsessene er hjelpeløse og svake. Prinsene er handlekraftige og sterke. Prinsen redder prinsessene fra fangenskap gang på gang. Et lite blikk på hvordan Disney har drevet dette bilde til det ekstreme, taler sitt tydelige språk:
Vi som i mange sammenhenger har forsvart eventyrene, påstår at eventyrenes ulike karakterer er arketypiske kvaliteter hinsides gutt og jente, og at de taler til dypere lag av vår bevissthet enn det som former våre kjønnsroller. Både gutter og jenter har en prinsesse i fangenskap i sin sjel som venter på at vi skal vekke til live prinsen i oss. 

Allikevel har det vært en intens jakt på kjønnsnøytrale eventyr, eller eventyr med kvinnelige helter som også kan stimulere jenter til å finne frem helten i seg.

Det er gjort forskning på dette. I en undersøkelse ble et utvalg gutter og jenter fortalt eventyr med kvnnelige helter. Så samtalte man med barna etterpå for å få frem hvordan de oppfattet historiene.

For det første virket det gjennomgående som om alle - både gutter og jenter - tolket historiene inn i tradisjonelle mønstre med hensyn til kjønnsroller i fortellingen.

For det andre - og det var kanskje mest overraskende. Det så ut som om guttene i større grad enn jentene identifiserte seg på den aktive pågående helten, selv om denne var ei jente. Guttene identifiserer seg ikke med gutter i historien, men med helter uansett kjønn. Jentene gjør det i mindre grad.

Hvordan kan dette forstås. Forskerne bak undersøkelsen antyder at jenter mangler forestillingsbilder - eller fantasi - i forhold til å se seg selv som en aktiv, erobrende, utforskende helt. Dette har gutter mer av. Jentene har mange forestillinger om å være konforme, forsiktige, tilbakeholdte og ikke minst poserende og innbydende.

Konklusjonen må bli: Bruk eventyr uten hensyn til heltens kjønn, men la samtidig både guttene og jente få opplevelser og erfaringer og et språk som gir dem bilder i hodet av seg selv som helter og erobrere.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar