onsdag 25. juni 2014

Hurra for kronprinsparets skolevalg!


Foto: Lise Åserud (NTB - scanpix)

Da prins Siddharta, senere kjent som Buddha, var barn, ble det spådd at han enten kunne bli en mektig verdslig hersker eller en stor åndelig leder. Hans far kong Suddhodana, besluttet da ifølge myten å skåne han fra alt ondt i verden for at ikke lysten til å forlate sin rolle som prins skulle vekkes til live. Alle tegn på død, sykdom og sorg ble effektivt luket ut av prinsens omgivelser. Alt han så i oppveksten var glade og friske mennesker. Men rastløsheten tvang han ut på hemmelige nattlige vandringer i byen utenfor slottet der han møtte livets harde realiteter, blant annet i form av et gravfølge hvor sykdom, død og sorg åpenbarte seg med full tyngde. Siddharta valgte etter dette å gi avkall på sin prinsetittel og slottslivets bekymringsløse luksus for å bli en fattig tiggermunk som søkte åndelig opplysning istedenfor verdslig makt. 

Da jeg som lærer i sin tid fortalte denne historien til mine elever, var det ikke for å vise hvordan de tenkte i India for 2500 år siden. Jeg ville vise hvor viktig de eksistensielle opplevelsene av å møte verden i all sin grå alminnelige ufullkommenhet er for et menneskets mulighet til å finne seg selv. Det samme bildet dukker opp i fortellingen om den hellige Frans av Assisi som gav bort farsarven til de fattige for å bli en av dem, eller for den saks skyld, historien om Kristus som motsto djevelens tilbud om å kaste seg utfor fjellet for å bli båret av engler.

Dette er arketypiske fortellinger som hyller det alminnelige og dyrker det demokratiske prinsipp om enhvers likeverdige deltagelse i felleskapet, og det er ikke uten grunn at vår skolehistorie har holdt slike fortellinger i hevd. Hele enhetsskole-prosjektet dreier seg om å invitere elevene inn til å oppleve verdien av det alminnelige. Folket som tidlig avskaffet adelen og for 200 år siden fikk en av datidens mest radikale grunnlover, har derfor en dypt forankret skepsis mot private skoler som undergraver disse verdiene. At monarkiet på tross av dette har overlevd, er mange enige om skyldes at kong Olav satt på trikken under oljekrisen på 70-tallet. Kongens alminnelighet sjarmerte oss. Men slike ikoniske bilder fjerner ikke det paradoksale i at et demokratisk likhetsdyrkende folk har monarki som statsform.

Når kronprinsparet velger bort den offentlige skolen til fordel for dyre private løsninger, kan det ses på som et svik mot monarkiets folkelighet og en svekkelse av båndene mellom «folk og drott», men jeg vil hevde at det gjør vårt samfunn litt mindre paradoksalt. Det er ikke enkelt å forstå at en skole hvor likeverdighet, felleskap og demokrati er overordnede verdier, kan inkludere elever som ikke som voksne kan stilles til ansvar og straffeforfølges, som ikke kan avgi stemme ved valg eller velge sitt livssyn og hvis foreldre ikke kan tiltales med navn eller personlig pronomen.

De verdiene den norske enhetsskolen er basert på stemmer dårlig med monarkiets rituelt opphøyde patos, og det var derfor på et vis ryddigere for 100 år siden når kongebarna fikk sin opplæring av strenge guvernanter trygt innenfor slottets murer. 

Lærere fortsetter å formidle de gamle fortellingene. 
Siddharta og den hellige Frans måtte oppgi alle privilegier og hele sin opphøyde status for å nå sine mål; å opphøye det alminnelige. Å ha kronprinser og -prinsesser i offentlig skole står i paradoksal motsetning til denne forestillingen, og derfor er kongehusets valg av eliteskoler tross alt med på å gjøre tilværelsen vår litt mer forståelig – ikke minst hva det innebærer å ha et monarki.   

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar